AK Parti’den yeni torba teklifi: Belediyelere ‘raylı sistem’ kesintisi

Banka mevduatlarındaki sigorta kapsamının genişletilerek, ticari mevduatların da sigorta kapsamına alınması, TMSF bünyesindeki FETÖ şirketlerinin satışı, tasfiyesi ve feshine yeni düzen getirilmesi ve büyükşehir belediyelerine devredilen raylı sistem projelerinden kaynaklanan borçların tahsiline ilişkin torba teklif TBMM’ye sunuldu.

Teklife göre mevduat ve katılım fonunun sigortalanmasında kapsam genişletilecek. Yalnızca gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarları değil, tüm ticari mevduat ve katılım fonu da TMSF tarafından sigorta edilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, TMSF tarafından belirlenecek.

VERGİ İSTİSNA SÜRESİ

Kur korumalı TL mevduat hesabına geçen şirketlere getirilen vergi istisnasının süresi uzatılıyor. Buna göre en az üç ay vadeli mevduatı olan şirketlere, vade sonunda elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu istisnanın süresini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022’ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanarak 2019 yerel seçimlerinden büyükşehir belediyelerine devredilen metro projelerine merkezi bütçeden harcanan tutarların belediyelerden tahsili için de düzenleme yapılıyor. Bu borçların, belediyelerin aylık vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının, azami yüzde 5’i oranında tahsil edilmesi öngörülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.