Rekabet Kurulu’ndan Trendyol’a soruşturma!

Rekabet Kurumu’nun Trendyol hakkında başlattığı soruşturma neticesinde heyetin 5 maddelik görüşü açıklandı.

Trendyol hakkında soruşturma heyetinin görüşü şöyle gerçekleşti:

“Sayın Başkan, Sayın Kurul Üyeleri, Sayın Teşebbüs Temsilcileri ve Değerli Dinleyiciler,
Bilindiği üzere Rekabet Kurulu, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (kısaca Trendyol’un) çok kategorili e-pazaryeri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik olarak yürütmüş olduğu önaraştırma sonucunda 23.09.2021 tarihli kararı ile Trendyol hakkında soruşturma başlatmıştır.

Bu süreçte Trendyol’un yıkıcı fiyatlama, münhasırlık, haksız sözleşme hükümleri, rakip verilerinin kullanımı ile algoritmaya müdahale yoluyla kendi satıcılık faaliyetine avantaj sağlama ve son olarak algoritmaya müdahale ile pazaryerindeki satıcılar arasında ayrımcılık uygulamaları incelenmiştir.

İncelemeye alınan haksız sözleşme hükümleri, münhasırlık ve yıkıcı fiyatlama uygulamalarına yönelik Trendyol tarafından sunulan taahhütler Kurul’un 16.06.2022 tarihli kararı ile yeterli görülerek bu konular bakımından soruşturma sürecinin sonlandırılmasına geri kalan uygulamalarına yönelik soruşturma sürecinin devamına karar verilmiştir.

Bu doğrultuda soruşturma kapsamında, Trendyol’un rakip verilerinin kullanımı ve algoritmaya müdahale yoluyla kendi satıcılık faaliyetine avantaj sağlamak ve algoritmalara müdahale ile pazaryerindeki satıcılar arasında ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlaline yol açıp açmadığı incelenmiştir.

Bu süreçte yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda,
1. Hakkında soruşturma yürütülen Trendyol’un çok kategorili e-pazaryeri pazarında hâkim durumda olduğu,
2. Trendyol’un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği,
3. Bu nedenle Trendyol’a, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği,
4. Kanun’un 9. maddesi uyarınca 2. maddede belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Trendyol’a:
a. Kendisine ait pazaryeri (www.trendyol.com) üzerinden yürüttüğü perakende faaliyetine ilişkin özel markalı ürünlerine (Private Label) rakiplerine kıyasla avantaj sağlayacak nitelikte algoritma ve kodlama aracılığıyla yapılan müdahalelerden kaçınması,
b. Pazaryeri faaliyetinden elde edilen ve üretilen/türetilen her türlü verinin, perakende faaliyetine ilişkin özel markalı ürünler (Private Label) için kullanımından kaçınması ve bunu teminen gerekli her türlü teknik, idari ve organizasyonel tedbirleri alması,
c. Pazaryeri faaliyeti kapsamında ürün sıralama ve marka filtreleme amaçlarıyla kullanılan algoritma modelleri üzerinde yapılan parametrik ve yapısal değişiklikleri versiyonlu ve doğruluğu inkâr edilemez şekilde 2 (iki) yıl süreyle saklaması,
d. Pazaryeri faaliyeti kapsamında ürün sıralama ve marka filtreleme amaçlarıyla kullanılan algoritmalara ait tüm kodlar ile ürün sıralama ve marka filtreleme amaçlarıyla kullanılan algoritmalara etki eden tüm kodları versiyonlu ve doğruluğu inkâr edilemez şekilde 2 (iki) yıl süreyle saklaması,
e. Pazaryeri faaliyeti kapsamında iş süreçlerinin yürütülmesi için kullanılan tüm yazılımlara ilişkin kullanıcı erişim ve yetkilendirme kayıtları ile yönetici denetim kayıtlarını doğruluğu inkâr edilemez şekilde 2 (iki) yıl süreyle saklaması,
f. a, b, c, d, e bendinde belirtilen yükümlülüklerin gerekçeli kararın teşebbüse tebliğinden itibaren makul bir süre içerisinde yerine getirmesi,
g. Kendisine tanınan sürenin en geç bir ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kurum’a sunması
h. İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum’a rapor sunması
yükümlülüklerinin getirilmesi gerektiği,
5. Trendyol’a, 4. maddede belirtilen yükümlülükleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca günlük idari para cezası uygulanması gerektiği
sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
Kurulun takdir ve tensiplerine saygılarımızla arz olunur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx